prev all next menu

HANDMADE COLLAGES

 

Birls & Goys. Handmade Gender. Handmade Collages. Publicated in Durst Mag.
Photography: Loreen Hinz, Art Direction: Christian Ruess

 

christian_ruess_loreen_hinz_16christian_ruess_loreen_hinz_12christian_ruess_loreen_hinz_6christian_ruess_loreen_hinz_5christian_ruess_loreen_hinz_15christian_ruess_loreen_hinz_14christian_ruess_loreen_hinz_3christian_ruess_loreen_hinz_2christian_ruess_loreen_hinz_11christian_ruess_loreen_hinz_9